privacy-statement

Privacy Statement

Dit is de Privacy Statement van Garage P.B. van Zanten, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32018539, hierna te noemen: Garage van Zanten. 

 

Bescherming persoonsgegevens

Garage van Zanten vindt uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die bij een bezoek aan ons bedrijf worden ingevoerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te vermelden, gaat u er mee akkoord dat Garage van Zanten die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruikt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Garage van Zanten verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven. U kunt uw persoonlijke gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. Garage van Zanten gebruikt deze gegevens voor het aangaan van diensten zoals, bij onderhoud, reparaties, verkoop, aankoop en meer diensten gerelateerd aan ons bedrijf. Indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie, zoals aanbiedingen, oproepen voor de APK en bandenwissel, enquêtes, etc. Daarnaast worden persoonsgegevens uitsluitend beschikbaar gesteld aan officiële instanties, zoals de RDW en Bovag.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Garage van Zanten zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.  

 

Cookies

Garage van Zanten maakt op haar websites gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw harde schrijf worden opgeslagen als u websites van Garage van Zanten bezoekt. Deze cookies worden geplaatst om de gebruikerservaring te analyseren en het gebruikersgemak te bevorderen. Tevens worden bij bezoek aan website van Garage van Zanten zogenaamde tracking cookies geplaatst op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt níet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. U kunt de website van Garage van Zanten ook zonder cookies bekijken. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schrijf voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. Meer informatie over het aanpassen van deze instellingen vindt u in de handleiding van uw browserprovider. Ook kunt u op uw computer geplaatste cookies verwijderen. Garage van Zanten wijst er op dat als u geen cookies accepteert, dit kan leiden tot beperkingen in de functionaliteit van haar aanbod.  

Hieronder vindt u voor de meest gebruikte browsers een link naar een pagina met uitleg over hoe u het gebruik van cookies kunt managen:

 

Wijzigingen

Garage van Zanten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement.

 

Inzage, correctie en verzet

U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door Garage van Zanten zijn verwerkt. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Voorts kunt u schriftelijk aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over producten en diensten van Garage van Zanten (Laarderweg 36 1402 BJ Bussum, e-mail: info@garagevanzanten.nl). Garage van Zanten zal een dergelijk verzoek altijd honoreren. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door Garage van Zanten, kunt u Garage van Zanten verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken.